Solliciteren bij MÜPRO

Solliciteren bij MÜPRO

Wordt deel van een bedrijf met traditie en toekomst. Solliciteer bij ons! Hier vindt u enige tips en aanwijzingen voor uw sollicitatie bij MÜPRO.

Het sollicitatieproces bij MÜPRO

Dien uw sollicitatie documenten via ons online sollicitanten platform in of per e-mail aan. De digitale weg maakt het ons mogelijk om deze sneller te kunnen bewerken. Natuurlijk accepteren wij ook sollicitaties per post. Stuurt u deze aan ons postadres.

Alle binnenkomende sollicitaties worden zorgvuldig door onze personeelsafdeling in samenwerking met de betrokkenen afdeling gecontroleerd. Heeft u er a.u.b. begrip voor dat dit selectieproces enige tijd in beslag neemt. Wij zullen u zo spoedig mogelijk informeren over de status van uw sollicitatie. Tip: Een van het begin aan volledige sollicitatie spaart tijdrovende navraag van informatie of documenten en zorgt zodoende voor een sneller sollicitatieproces.

Een interview aan de telefoon kan de eerste stap voor persoonlijke contactopname zijn, waarbij wij u in het kort leren kennen en eventuele vragen bespreken. Wordt u door ons voor een persoonlijk gesprek uitgenodigd, gebeurt dit over het algemeen in de MÜPRO centrale in Hofheim-Wallau. Er nemen meestal telkens een vertegenwoordiger van de vak- en van de personeelsafdeling deel. U krijgt de gelegenheid, MÜPRO te leren kennen en wij maken ons een voorstelling van u als potentiële medewerker. Een tweede persoonlijk gesprek met deelname van de bedrijfsleiding vormt de basis voor de beslissing van de aanstelling. Afhankelijk van de positie kunnen kleinere tests ( schriftelijk of ook als online test) het sollicitatieproces vervolledigen.

Uw sollicitatie documenten

Hoe meer relevante informatie wij over u als sollicitant hebben, des te beter. Een sollicitatie moet uit een begeleidende brief, levensloop en relevante kwalificatie bewijsstukken bestaan.

De begeleidende brief

De basis van een sollicitatie vormt een begeleidende brief met de volgende inhoud:
  • Positie, waarnaar u solliciteert (bij open sollicitaties het vakbereik): Vermeldt a.u.b. zowel in een e -mail of ook bij een sollicitatie per post in het onderwerp uw afkorting van de betrekking (bijv. VMA SH of MA DSA) uit de advertentie. Dit vergemakkelijkt ons de registratie en het doorsturen ervan enorm.
  • Persoonlijke motivatie, redenen om te solliciteren: Het moet duidelijk zijn, waarom u zich voor de baan bij MÜPRO interesseert en waarom juist u de juiste persoon voor de vrije functie bent.
  • De vroegst mogelijke datum om te beginnen: Geeft u ons a.u.b.een opmerking over eventueel aanwezige opzegtermijnen, om daarmee eventueel rekening te kunnen houden in het proces.
  • Salaris voorstelling: De opgave van uw salarisvoorstelling is voor ons noodzakelijk,om de sollicitatie te bewerken! Geef ons uw verwachting met betrekking tot het bruto jaarsalaris aan. Wij controleren deze opgave uiteraard objectief conform uw kwalificatie en de vacature.

Uw levensloop

Bovendien hebben wij een tabellarische levensloop nodig met volledige en met correcte gegevens per maand (bijv. 01/2010 tot 03/2011) en de beroepsmatige etappes van uw leven, normaal gesproken vanaf de afsluiting van de schoolopleiding. Ook ouderschapsverlof, werkloosheid enz. zijn voor ons interessant en moeten in de levensloop worden vermeld – alleen zo krijgen wij een volledige algemene indruk.

Kwalificatiebewijzen

Door relevante bewijzen, zoals:
  • diploma's,
  • werkgevergetuigschriften
  • certificaten en kwalificaties
maakt u uw sollicitatie compleet. Stuurt u ons a.u.b. zo mogelijk één bestand met alle bijlagen van de sollicitatie als PDF- of word -document. Dit vergemakkelijkt de verwerking van uw sollicitatie.

Open sollicitatie

Sollicitaties van gemotiveerde en gekwalificeerde kandidaten zijn altijd welkom. Belangrijk bij open sollicitaties is, dat deze veelzeggend geformuleerd zijn. Geeft u a.u.b. in ieder geval aan, voor welke bereiken resp. posities u zich bijzonders interesseert en waarom u voor dit bereik geschikt bent.
Is uw profiel voor ons interessant, hoewel wij u op dit moment geen passende baan aan kunnen bieden, contacteren wij u, om (vooropgesteld met uw toestemming) uw documenten in onze sollicitatiepool op te nemen en komen er eventueel op een later tijdstip op terug. Dit kan in sommige gevallen zelfs ook vrij snel gaan.

Contactpersoon voor sollicitaties in de HR-afdeling

Ons personeelsteam staat u bij vragen te allen tijden ter beschikking. Schrijft u a.u.b hiervoor of een e-mail aan personalmanagement@muepro.de of bel ons op weekdagen tussen 8:00 uur en 17:00 uur op. Het hoofdkantoor is te bereiken onder het telefoonnummer +32 (0) 16 47 92 60.