Grondplaten van de MPC-consoles geoptimaliseerd

Grondplaten van de MPC-consoles geoptimaliseerd

De nieuwe grondplaten van de MPC-railconsoles en andere onderdelen van het MPC-railsysteem zijn volgens de nieuwste stand van de techniek geoptimaliseerd in hun materiaaldikte, materiaalkwaliteit, geopmetrie en gatenpatroon. Daarmee voldoen de MÜPRO MPC- en MPR-consoles onder andere aan de technische regels van de in heel Europa geldende Eurocode 3 (EC 3), waarin de dimensionering van stalen componenten vastgelegd is. 

 
Bij vrijwel alle grondplaten van het MPC-railsysteem werd de staaldikte verhoogd van 6 naar 8 mm. Bovendien werd de staalkwaliteit van de platen verhoogd van S 235 naar S 255 in gevallen waar optimalisatiepotentieel aanwezig was. Daardoor voldoen het draagvermogen en de mogelijke vervormingen van de basisplaten van railconsoles aan de nieuwste berekeningsnormen. De verstevigde grondplaat biedt door het extra materiaal meer veiligheid en een hogere draaglastmarge. Bovendien zijn de lasnaden tussen grondplaat en rail rondom en kwalitatief hoogwaardig gelast. Nieuw is ook de montagevriendelijke uitlijning van de langgaten.
 
In het kader van deze verbeteringen werden ook de technische gegevens in de MÜPRO-catalogus aangepast. Behalve de belastbaarheidsgegevens volgens EC 3 vindt u daar ook materiaalspecifieke karakteristieken, zoals bijv. materialen of toegelaten staalspanningen voor de betreffende producten.
 
Verdere informatie over het MÜPRO-railprogramma vindt u hier.