Koelleidingen veilig bevestigen

Koelleidingen veilig bevestigen

Bij de installatie van leidingsystemen is het belangrijk om vooral bij koel- en klimaattoepassingen te voldoen aan specifieke eisen. Voor het energievretende proces van koeling moeten energieverliezen in het distributienet worden geminimaliseerd. Daarom vormt een efficiënte isolatie een heel belangrijk criterium. Deze dient zoveel mogelijk doorlopend en gesloten als leidingisolatie te worden uitgevoerd, zodat de koelleidingen zo weinig mogelijk warmte van buitenaf opnemen. Tegelijkertijd dient de vorming van condens te worden voorkomen, om schades veroorzaakt door corrosie effectief uit te sluiten. Zo ontstaat bij een kamertemperatuur van 20 graden en een relatieve vochtigheid van 50 procent al bij een oppervlaktetemperatuur van 9,3 graden condens. Dit kan bij veel koelsystemen worden verwacht vanwege de lage systeemtemperaturen. 

Leidingisolatie
Voor dit feit is een adequate isolatie nodig die aan de normen en richtlijnen voldoet. In de meeste gevallen wordt een speciale, diffusiedicht verlijmde kautchukisolatie toegepast zoals bijvoorbeeld MypoTHERM®. Vakkundig ontworpen en uitgevoerd, biedt de isolatie de noodzakelijke bescherming tegen corrosie die is veroorzaakt door condens, en zorgt voor een efficiënte isolerende werking. Elke doordringing of vernieling van dit kautschuk-omhulsel zou leiden tot een koudebrug met condens als resultaat. Om die reden dient aan de ophanging van de leidingen speciale aandacht te worden besteed. 
 
Ontkoppeling van de ophanging
De thermische ontkoppeling van de ophanging van de leiding voorkomt schades aan het leidingstelsel en de bevestiging daarvan. Zeer geschikt daarvoor zijn MÜPRO iso-beugels. Deze kunnen optimaal en vormvast met de leidingisolatie worden verlijmd en voldoen aan alle vereiste normen en richtlijnen. Een brandbeveiligde uitvoering is eveneens mogelijk.