Veilige bevestiging van buisleidingen: Afstanden tussen bevestigingspunten

Veilige bevestiging van buisleidingen: Afstanden tussen bevestigingspunten

Vloeibare of gasvormige media, zeer hoge of zeer lage temperaturen - leidingen moeten tijdens hun gebruik het een en ander kunnen weerstaan. Resulteert dit in knikken of draaien van de leidingen, dan is dit vaak aan twee oorzaken te wijten. Ofwel de installatie is onjuist uitgevoerd, ofwel er is geen rekening gehouden met de lineaire uitzetting van de leidingen. Dit kan ernstige schade veroorzaken. 
 
Leidingen veranderen in lengte, afhankelijk van de temperatuur en het materiaal. Hier moeten ontwerpers en gebruikers tijdens de installatie rekening mee houden door vastpunten en glijbevestigingen in acht te nemen. De uitzetting van leidingsystemen varieert, afhankelijk van het gebruikte materiaal en externe omstandigheden. Door middel van de juiste maatregelen kan gevolgschade als gevolg van verkeerde installatie worden vermeden. Deze omvatten onder andere de juiste afstand van de bevestigingspunten (buisklemmen) in de vorm van vastpunten en glijbevestigingen. Doorslaggevend voor de juiste afstand tussen de bevestigingspunten zijn het materiaal van de leiding, het erdoor stromende medium en de temperatuur. 
 
Hulp bij de installatie bieden naast een reeks van normen, ook de richtwaarden van de leidingfabrikant:
  • De bevestigingspunten voor staal en koperen leidingen worden in DIN 1988, deel 2, aanbevolen.
  • Ook de norm EN 13480 bevat referentiewaarden voor metalen leidingen.
  • Bij andere leidingmaterialen gelden de specificaties van de leidingfabrikant. 
 
De desbetreffende bevestigingspunten of buisklemmen kunnen daarom worden vastgesteld aan de hand van de vooraf bepaalde bevestigingsafstanden en de daaruit resulterende belasting voor de specifieke inbouwsituatie. 
 

 
 
Maximaal aanbevolen buisklemafstanden voor composiet- en kunststofbuizen
Buitendiameter
[mm]
Composietbuizen
Referentie-
waarden
van Afstanden
[m]
XLPE (PE-X)
-buizen
DIN 16892
Referentie-
waarden
van Afstanden
[m]
PB-buizen
DIN 16968
Referentie-
waarden
van Afstanden
[m]
PVC-C
DIN 8080
Referentie-
waarden
van Afstanden
[m]
14 1,2      
16 1,2 0,8 0,5 0,8
18 1,5      
20 1,5 0,9 0,6 0,95
25 1,5 1,0 0,7 1,05
26 1,5      
32 1,5 1,0 0,8 1,2
40 1,5 1,2 1,0 1,3
50 1,5 1,2 1,2 1,5
63 1,5 1,2 1,4 1,7

Lineaire uitzetting berekenen

Lineaire uitzetting berekenen

De lineaire uitzetting van buisleidingen kan snel en eenvoudig worden berekend met de MÜPRO-ontwerpsoftware of de MÜPRO Tools-app.