Belasting van draadstangen

U kunt hier de maximale belasting op draadstangen berekenen, met vermelding van het draadtype en de belastingsafstand.

Toelaatbare belasting [N]