Afstanden tussen bevestigingspunten

Met deze factoren moet rekening worden gehouden bij het planningsproces


Het gebruik van vastpunten en glijbevestigingen maakt een veilige bevestiging van leidingen mogelijk. Deze bevestigingspunten absorberen de thermische veranderingen in lengte van de leiding en stabiliseren de gehele constructie.

Parameters zoals de invloed van de temperatuur, de te verwachten belastingen en de montagesituatie moeten daarom meegenomen worden in de planning en uitwerking van de bevestigingsconstructie om ook de positie en toepassing van vastpunten en glijbevestigingen te bepalen. De bevestigingsconstructie houdt enerzijds rekening met welk bevestigingspunt als vastpunt wordt geïnstalleerd en welke als glijbevestiging, en anderzijds met welke afstanden de bevestigingspunten moeten worden geïnstalleerd om zowel de verandering in lengte als de voorkomende belastingen voldoende op te nemen.

Lengteverandering en belastingen

Zowel de lengteverandering van de leiding als de belasting zijn dus bepalend voor de juiste afstand tussen de bevestigingspunten. Beide, op hun beurt, zijn in wezen afhankelijk van de gebruikte leiding.


Advieswaarde voor de bevestigingsafstand op basis van leidingtype

Naast een aantal normen geven de leidingfabrikanten ook richtlijnen bij het bepalen van de juiste bevestigingsafstanden:

  • De montageafstanden voor stalen en koperen leidingen worden aanbevolen in DIN 1988, deel 2.
  • Richtwaarden voor metalen leidingen omvat extra de norm EN 13480.
  • Voor andere leidingmaterialen is de door de leidingfabrikanten verstrekte informatie van toepassing

Maximaal aanbevolen bevestigingsafstand voor kunststofleidingen


Buitendiameter [mm]

Combinatieleiding

advieswaarde afstanden [m]

VPE-(PE-X)-leiding

DIN 16892

advieswaarde afstanden [m]

PB-leiding

DIN 16968

advieswaarde afstanden [m]

PVC-C

DIN 8080

advieswaarde afstanden [m]

141,2


161,20,80,50,8
181,5


201,5
0,90,60,95
251,5
1,00,71,05
261,5321,5
1,0
0,81,2
401,5
1,2
1,01,3
501,5
1,2
1,21,5
631,5
1,21,41,7

Conclusie

De juiste afstand tussen bevestigingspunten is altijd afhankelijk van het materiaal van de leiding en de bijbehorende lengteveranderingen en verwachte belastingen. Deze moeten voor elke installatie opnieuw worden bepaald. Rekening houdend met de specificaties voor de vaststelling van afstanden tot de geldende normen en de opgaven van de leverancier van de leidingen, kan een professionele pijpleidingbevestiging worden uitgevoerd.

Heeft u technische ondersteuning nodig bij uw project?