Dauwpuntbepaling

Drie tips voor het vermijden van corrosie door condens

  Iedereen kent condens in de vorm van waterdruppels op een koud glas. Dit natuurkundige effect ontstaat doordat lucht afhankelijk van de temperatuur meer of minder waterdamp kan opnemen en vasthouden. Warme lucht kan in absolute zin meer waterdamp opnemen dan koude. Condensatie kan bij gebrekkige planning en/of uitvoering ook ontstaan op koudeleidingsystemen en ernstige schade veroorzaken door corrosie. Houd om dit te voorkomen rekening met de volgende drie tips:


  1. Ken de omstandigheden

  Op een koudeleiding waar vergeleken met de omgevingstemperatuur een kouder middel doorheen stroomt, koelt de directe omgevingslucht af. Ondanks dat de temperatuur daalt blijft echter de aanwezige, absolute hoeveelheid waterdamp in de lucht gelijk. Bij het dalen van de temperatuur wordt op een gegeven moment het punt bereikt dat de lucht volledig verzadigd is met waterdamp. De zogeheten dauwpunttemperatuur is bereikt. Daalt de temperatuur rond de koudeleiding vervolgens nog verder, dan condenseert dat deel van de waterdamp dat de koelere lucht niet meer kan opnemen. Bij een kamertemperatuur van 20 graden Celsius en een relatieve vochtigheid van 50 procent ontstaat condens al bij een oppervlaktetemperatuur van 9,3 graden.


  2. Bepaal de exacte dauwpunttemperatuur

  Om corrosieschade te vermijden moet dus al bij de planning de exacte dauwpunttemperatuur worden bepaald om de juiste isolatiedikte te kunnen selecteren. Zo kan worden voorkomen dat de temperatuur bij het oppervlak van het isolatiemateriaal onder het dauwpunt zakt. Daarvoor zijn de volgende parameters vereist:

  • omgevingstemperatuur
  • de te verwachten relatieve luchtvochtigheid
  • temperatuur van het koudemiddel


  3. Houd rekening met realistische omstandigheden

  Het is belangrijk om vooral niet de praktijk te vergeten. Zo zijn de omstandigheden wat temperatuur en vocht betreft in nieuwbouw in eerste instantie heel anders dan op een later tijdstip: ook na montage van de leidingen is het gebouwde vaak nog niet volledig afgesloten van invloeden van buitenaf, door het aanbrengen van stuc, verf etc. is de luchtvochtigheid hoger. Pas na doorgaans twee jaar heeft een bouwconstructie de normale luchtvochtigheid bereikt. Als in deze twee jaar de leidingisolatie niet is afgestemd op de reële omstandigheden, kan door condensvorming al enorme schade ontstaan aan de eronder gelegen leiding of bevestigingen.

  Heeft u technische ondersteuning nodig bij uw project?