Geluidsisolatie

Bevestigingstechniek op de juiste manier toepassen

Elke dag worden we blootgesteld aan vele geluidsbronnen en de blootstelling aan een hoog geluidsniveau is vaak enorm. Geluidsoverlast is ook in de woningbouw vaak een heikel punt: Wie in een woning leeft, die alleen aan minimale geluidsisolatie-eisen voldoet, zal ongewild aan een deel van het dagelijkse leven van zijn buren deelnemen – of het nu het lawaai van de TV is of water dat tijdens het douchen door de leidingen stroomt.
 
De terugdringing van de geluidsemissie door het gebruik van de juiste bevestigingtechnologieën, zoals PHONOLYT-geluidsontkoppelaar, moet bij de planning al worden meegenomen. In de woningbouw wordt daarbij in het bijzonder aan de reductie van contactgeluid aandacht besteed. In principe zijn daarvoor bevestigingssystemen ideaal, waarbij er zich isolatiemateriaal tussen de bouwcomponent en de bouwstructuur bevindt. Zo kan geluidshinder grotendeels worden vermeden. De MÜPRO-schroefbuisklem met DÄMMGULAST-inlegstrip zorgt voor zeer goede geluidsisolatie-eigenschappen bij het bevestigen van leidingen.
 
Welke andere vormen van geluid er ook zijn, hoe ze optreden en waar er bij geluidsisolatie en bevestigingstechniek op moet worden gelet, hebben we in een brochure samengevat.

Heeft u technische ondersteuning nodig bij uw project?