Stijgleidingen betrouwbaar bevestigen

Drie tips voor het veilig bevestigen van stijgleidingen

Stijgleidingen zijn bedoeld om water, afvalwater of gas verticaal te transporteren naar de diverse verdiepingen van een gebouw. In flatgebouwen gebeurt dit vaak via een schacht waarin meerdere pijpen en leidingen verticaal worden geïnstalleerd. Voor een vakkundige constructie moet bij de bevestiging van stijgleidingen met name rekening worden gehouden met de volgende drie factoren:


1. Lengteverandering inplannen

Het uitzetten van leidingen is afhankelijk van de temperatuur van het doorstromende medium en het buismateriaal. Met onze rekentool berekent u snel en eenvoudig voor alle gangbare leidingen hoe groot de variaties zijn. Bij de installatie moet rekening worden gehouden met de berekende lengteveranderingen om hem op te vangen. Daarbij is de vakkundige inzet van vaste en glijpunten essentieel. Want alleen dan kan mogelijke schade zoals het loskomen of doorbuigen van leidingen worden voorkomen.

 

2. Exact bepalen van de belasting 

Voor een veilige bevestiging moet al bij de planning rekening worden gehouden met alle krachten die tijdens bedrijf worden verwacht en uitgeoefend. Zo is bijvoorbeeld een exact ontwerp nodig voor rechte stootzones (omleidingen) in stijgleidingen die vloeistoffen geleiden, om te garanderen dat de bevestigingstechniek voldoende lastopname kan bieden.

 

3. Rekening houden met geluidsisolatie

Media die door leidingen worden getransporteerd, veroorzaken geluid – des te meer bij stijgleidingen, omdat vloeistoffen zich daar doorgaans met grotere snelheid doorheen kunnen bewegen dan bij horizontale constructies. Bovendien vormen stootzones een uitdaging wat betreft geluidsisolatie. Om te voorkomen dat het ontstane contactgeluid niet via de bevestiging wordt overgedragen op het gebouw, zijn geluidsisolerende respectievelijk geluidsontkoppelde elementen nodig.

Afhankelijk van de vereisten moet gekozen worden voor juiste bevestigingsoplossing. Hieronder volgen drie typische constructies.

Drie typische constructies


A. Geleidingslager

De bevestiging op een glijslee maakt het mogelijk temperatuurgerelateerde lengte-uitzetting te compenseren. Door een gele buiskleminlegstrip DÄMMGULAST® te plaatsen wordt minder contactgeluid overgedragen op de bouwconstructie.

B. Geluidsontkoppeld vastpunt (middelhoge last)

Twee schroefbuisklemmen omsluiten de leiding en worden bevestigd op twee geluidsontkoppelde PHONOLYT®-elementen.

C. Geluidsontkoppeld vastpunt (hoge last)

De leiding wordt via twee STATO®-klemmen bevestigd op een STATO®-consolebouwset, die op een systeemrail is geplaatst. Per rail zorgen steeds twee PHONOLYT®-elementen voor een veilige ontkoppeling van geluid en gebouwconstructie.

Heeft u technische ondersteuning nodig bij uw project?